Country tance 1
Country tance 2
Country tance 3

Co tancujeme?

Square Dance

Tančí se ve čtverylkách, hudba bývá zpravidla country, známé figury vyvolává Caller. Taneční kluby se často navštěvují, pořádají setkání. Množství figur ani tanců z nich tvořených není konečné.

Line Dance

LINE DANCE se tančí na moderní rytmickou hudbu, nejen country. Tanec se skládá ze sestavy tanečních kroků, ze kterých se tvoří sestava, která se tančí po dobu celé skladby. Tento druh tance již není jen doménou amerických country klubů, ale dostává se do popředí zájmu tanečních klubů v celé Evropě. Tanec se tancuje v řadách (formacích) a tančí jej samostatní (singl) tanečníci, kteří dále vytvářejí taneční formace.

Náš soubor má v názvu Square Dance Club a nejvíce se věnuje SD. Členům klubu však nabízíme možnost seznámit se i s ostatnímu druhy country tanců, časem se mohou specializovat a věnovat se jim podle chuti.

Round Dance

(RD, kruhové tance, tance po kruhu.) Tančí se v párech po obvodu sálu. Také zde tanečníci ovládají soubor figur, které jim vyvolává Cuer. Hudba bývá libovolná, nejčastěji foxtrot, latinskoamerické rytmy apod. Zjednodušeně to vypadá jako standardní a latinskoamerické tance, jejichž choreografii vytváříme opět přímo na parketu.

Country tance

Udržují je soubory podobné našim národopisným kroužkům, množství těchto tanců je v podstatě konečné, dále se nevyvíjí.

AKTUALITY